Fronius TPS/i - Nu och i framtiden

Fronius TPS/i svetsning

Nyheter!

Fronius TPS/i Uppdatering
Fronius TPSi iWave Uppgradering

Framtidssäkra Fronius TPS/i

Fronius TPS/i och iWave 300-500 har nu genomgått en så omfattande uppdatering att de nästan känns som helt nya maskiner!

Från och med nu kommer strömkällorna du köper från oss att komma utrustade med den här imponerande uppdateringen.

Fronius WeldCube Navigator
Fronius WeldCube

WeldCube Navigator

Det senaste tillskottet i WeldCube serien

WeldCube Navigator är till för att säkerställa högsta kvalité på varje svets.

  • Realtidsfeedback för svetsoperatörer
  • Standardiserade tillverkningsprocesser
  • Ökad produktionskvaliteten
  • Stegvisa instruktioner och visuella arbetssteg
  • Automatisk inställning av korrekta parametrar
Fronius Dynamic Wire TIG
Fronius Dynamic Wire TIG

Dynamic Wire TIG

Uppgradera iWave med Dynamic Wire TIG

Innovationen som skiljer Fronius Dynamic Wire TIG från traditionella kontinuerliga trådmatningssystem för kalltråd är dess förmåga till automatisk självreglering. Med Dynamic Wire behöver du bara ange en parameter, och systemet anpassar automatiskt trådmatningshastigheten efter aktuella förhållanden. Detta resulterar i en optimal mängd svetstråd utan behov av manuell justering.

Tack vare denna kraftigt förenklade hantering kan även oerfarna svetsare snabbt börja producera TIG-svetsar av högsta kvalitet.

Fronius TPS/i svetsning

Fronius TPS/i - Nu och i framtiden

Fronius TPS/i Uppdatering

Framtidssäkra Fronius TPS/i

Fronius TPS/i och iWave 300-500 har nu genomgått en så omfattande uppdatering att de nästan känns som helt nya maskiner!

Från och med nu kommer strömkällorna du köper från oss att komma utrustade med den här imponerande uppdateringen.

Fronius WeldCube Navigator

WeldCube Navigator

Det senaste tillskottet i WeldCube serien

WeldCube Navigator är till för att säkerställa högsta kvalité på varje svets.

Realtidsfeedback för svetsoperatörer
Standardiserade tillverkningsprocesser
Ökad produktionskvaliteten
Stegvisa instruktioner och visuella arbetssteg
Automatisk inställning av korrekta parametrar

Dynamic Wire

Dynamic Wire TIG

Uppgradera iWave med Dynamic Wire TIG

Innovationen som skiljer Fronius Dynamic Wire TIG från traditionell kontinuerlig trådmatning i kalltrådssystem är den automatiska självregleringen. Med Dynamic Wire behöver du bara ställa in en parameter och systemet anpassar automatiskt trådmatningshastigheten till de aktuella förhållandena. Detta resulterar i en optimal mängd svetstråd utan behov av manuell justering.

Tack vare denna kraftigt förenklade hantering kan även oerfarna svetsare snabbt börja producera TIG-svetsar av hög kvalitet.