TJÄNSTER

A-Mått Svets

Beräkna A-Mått för svets

Beräkna din svetsade kälfog med vår kalkyl som visar ditt a-mått för svets baserat på plåttjocklek och svetsparametrar.
Kälfog som svetsförband är menat att hålla kraften/belastningen av den fastsvetsade plåten varav du bör beräkna a-mått för svets.

Räknaren räknar ut ditt teoretiska a-mått för en kälfog, förutsatt att svetsen varken är konkav eller konvex och att inga smältdiken eller andra diskontinuiteter finns.

Kom ihåg att omvandla Yaskawa/Motomans enheter (cm/min) till mm/s genom att trycka på omvandla knappen!

Tråddiameter =  mm
Utbyte =  %
Trådmatning =  m/min
Framföringshastighet =  mm/s (ABB) cm/min (MOTOMAN)


A-Mått = mm