TJÄNSTER

Offlineprogrammering

Datorstödd produktion med hjälp av offline

För oss är RobotStudio ett hjälpmedel för att nå slutmålet. – Ett perfekt utfört robotsvetsprogram.

Vi hjälper Er genom hela arbetet, där offline är ett hjälpmedel.
AxsonRobots personal har dessutom mycket god erfarenhet av både svetsprocessen och av robotprogrammering.
Vilket innebär att vi kan hjälpa Er genom hela arbetet. Från början till slut.

 • Simulering av produkt, fixtur, robotstation.
 • Programmering av nya program.
 • Optimering av befintliga program.
 • Flytt av robotprogram.
 • Försäljning av RobotStudio och relaterade produkter.

Vänligen kontakta oss om Ni har frågor eller önskemål.

Simulering

Innan robotcellen ens är köpt kan alla robotprogram färdigställas.
Genom simulering kan åtkomlighet simuleras så att alla svetsar är tillgängliga utan problem.
Simulering av olika storlekar på robotar ger dig vetskap om vilken som behövs för ändamålet. Det ges möjlighet att konstruera fixturer som inte får åtkomstproblem.

Hela layouten för robotcellen kan färdigställas och därmed erhålls vetskap om var all utrustning har sin plats samt hur stor yta robotcellen kommer att ta i anspråk. Du vet längden på cykeltiden för alla produkter. Är du inte nöjd kan du prova att infoga ytterliggare en extra robot för att få ner cykeltiden.

Kanske vill minska ställtiden, varför inte prova med en hanteringsrobot som både laddar och lossar fixturerna och kanske även byter fixtur.
Möjligheterna till en smart och rationell produktion är obegränsade. 

Produktionsoptimering

Justera och ändra i befintliga offline- och online-programmerade program, för att få ner cykeltiden.
Testa nya produktionslösningar i befintliga robotstationer.

Cykeltidanalyser

Räkna på potentiella jobb med en mycket låg felmarginal eftersom produkten kan köras virtuellt.
Prova ett annat produktionsupplägg genom att t.ex. flytta om svetsordningen (vid tillåtelse).

Fixturframtagning

Genom att ha möjlighet att simulera roboten ihop med fixtur och produkt
kan åtkomstproblem för roboten alltid undvikas.
Fullständig kollisionssimulering mot alla rörliga delar kan göras.
Ingen efterjustering av fixturen blir nödvändig.

Kollisionssimulering

Programmering

Med hjälp av offline-mjukvara kan företaget maximera avkastningen på redan investerade robotceller. Programmering görs på en helt vanlig PC, antingen i närheten av robotcellen eller kanske 100 mil därifrån.
Medan roboten programmeras körs ordinarie produktion i robotcellen utan att produktionen behöver avbrytas.

Programmering på samma sätt som vid roboten

Eftersom RobotStudio innehåller en exakt kopia av robotcontrollern innebär det att programmeraren aldrig får några obehagliga överraskningar vid nedladdning beträffande syntaxfel och programuppbyggnad.
De fel programmeraren eventuellt gör, ertappas redan i RobotStudio. Programmen är därför alltid korrekta vid nedladdning.

off-8
off-9

Offline-programmering

Det tar nästan lika lång tid att skapa ett program offline som online första gången.
Ska det programmeras flera parametriskt liknande produkter, blir däremot följande programmeringstid för övriga produkter bara en bråkdel av online-programmeringstiden (ca. 10 – 20 ggr snabbare).

Efterjusteringstid online brukar vara mellan 5 % – 15 % av den totala programmeringstiden.

off-10

Programmering: Online 100%

off-11

Programmering: Online 10% Offline 90%

Även om den totala programmeringstiden blir lika lång, så kan roboten köra oridinare produktion medan programmen skapas offline, varvid produktivitet och tillgänglighet alltid blir överlägsen vid offline-programmering.
En annan fördel är vid fåstyckstillverkning där hög automationsgrad kan skapas med fortsatt god ekonomi.

off-12
off-13

Programflytt

Ibland kanske beläggningen är för hög i en robotstation och för låg i en annan, alternativt kanske önskemål finns att stödproducera i en annan robotstation.
Eftersom robotprogrammen redan är färdigprogrammerade (online eller offline), kan programmen med enkelhet flyttas mellan två robotstationer med hjälp av ett offline-verktyg, med minimal efterjustering.

VirtualArc

Med hjälp av offline-verktyget VirtualArc kan svetsar både skapas och befintliga optimeras.

Möjligheter till inställning finns genom att ange följande variabla svetsparametrar:

 • Utstickslängd (denna parameter bör vara konstant)
 • Fogspalt
 • Typ av fog (kälfog eller stumfog)
 • Trådmatning
 • Spänning
 • Framföringsvinkel
 • Sidovinkel
 • Önskat A-mått

Genom laborationer med ovanstående parametrar kan
a-mått, inträngning och utseende på svetsen beräknas
och visas grafiskt. Dessutom visas både kortslutnings-
frekvens, ström och spänning i diagram.

Det finns även möjlighet att få programmet att själv räkna ut optimala svetsparametrar genom att endast ange ett fåtal parametrar.

Analys av indata gav följande inträngningsprofil och utseende.

Ett antal mer konstanta parametrar måste även anges vid inställning:

 • Stålsort
 • Typ av svetstråd
 • Tråddiameter
 • Gasblandning
 • Bågtyp
 • Strömkälla
 • Svetspistol
 • Matarverk
 • Resistans i svetskrets (fram till pistol samt jord)

Begränsningar finns på en del av ovanstående parametrar t.ex. ViritualArc stödjer endast Fronius, ABBs och Esabs sortiment av strömkällor.

ViritualArc kan även redovisa inträngningsprofilen och utseendet mer utförligt vid behov.

Axson Robot

För oss är RobotStudio ett hjälpmedel för att nå slutmålet. – Ett perfekt utfört robotsvetsprogram.

Vi hjälper Er genom hela arbetet, där offline är ett hjälpmedel.
AxsonRobots personal har dessutom mycket god erfarenhet av både svetsprocessen och av robotprogrammering. Vilket innebär att vi kan hjälpa Er genom hela arbetet. Från början till slut.

 • Simulering av produkt, fixtur, robotstation.
 • Programmering av nya program.
 • Optimering av befintliga program.
 • Flytt av robotprogram.
 • Försäljning av RobotStudio och relaterade produkter.
HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Kontakta oss gärna