Pressrelease – Welducation Simulator

Pressrelease - Fronius Welducation Simulator

Pressrelease Fronius Sverige Welducation Simulator

Lär dig svetsa på ett enkelt sätt

Med den nya Welducation Simulator kan svetsare på ett realistiskt sätt, steg för steg, lära sig att svetsa samt öva och stärka sina kunskaper – helt utan säkerhetsrisk och utan extra kostnader för material, gas eller slitdelar. De nya AR-glasögonen med förstärkt verklighet gör svetsen, svetsprocessen och hela svetsupplevelsen otroligt verklig, och den tillhörande plattformen Welducation Campus kompletterar utbildningspaketet med teoretisk svetskunskap.

Man brukar tala om vikten av ett gott hantverk. Men när det handlar om högkvalificerade svetsare är brist på utbildad personal ett ständigt aktuellt ämne. Fronius satsar på framstående svetsutbildning och hög användarvänlighet hos alla svetslösningar för att lösa det här problemet.

Den virtuella utbildningen med Welducation Simulator är ett perfekt verktyg för att simulera komplexa processer och svåra situationer på ett riskfritt och kostnadseffektivt sätt. Man kan också upprepa processerna ett obegränsat antal gånger utan att slösa på resurser. Med hjälp av de här övningarna kan nybörjare inom svetsning förbättra sina färdigheter och direkt lära sig av sina misstag, vilket förbereder dem optimalt på verklig svetsning.

AR möter verklighet

Pressrelease Fronius Sverige Welducation Simulator

Verkligare än någonsin: förstärkt verklighet (AR), riktiga brännare och höljet till ett riktigt svetssystem skapar en förbluffande verklighetstrogen svetsupplevelse.

Högteknologisk utbildning för morgondagens utmaningar

Med den här alldeles nya svetssimulatorn satsar Fronius för första gången inte bara på virtuell verklighet, utan även på förstärkt verklighet. På engelska kallas det Augmented Reality (AR). Den här tekniken utmärker sig genom att digitala objekt infogas i den verkliga världen – närmare bestämt på en skärm eller i ett par glasögon, dvs. rakt framför ögonen på betraktaren. Användning av AR-teknik, riktiga brännare och slangpaket samt höljet till ett riktigt Fronius-svetssystem förmedlar en verklighetstrogen svetsupplevelse. Med Welducation Simulator kan utbildningsdeltagarna öva på tre metoder (bågsvetsning med belagd elektrod, MIG/MAG och TIG). Svetssimuleringen kan göras med olika material (stål, rostfritt stål och aluminium), materialtjocklekar och svetspositioner.

Vanliga övningsarbetsstycken och inställbara svetsparametrar kompletterar de verklighetstrogna förhållandena. I utbildningen ingår inte bara att skapa en perfekt svets: precis som vid verkliga svetsarbeten måste man även genomföra uppgifterna före, mellan och efter sammanfogningen. Hit hör till exempel att ansluta återledaren, ställa in rätt svetsparametrar eller eftermontera elektroden. Den tillhörande surfplattan visar det klassiska gränssnittet hos ett svetssystem från Fronius. Det gör att utbildningsdeltagarna kan bekanta sig med hanteringen av riktiga svetssystem.

Teori & Praktik

Pressrelease Fronius Sverige Welducation Simulator

Perfekt kombination av teori och praktik: utbildningsdeltagarna fördjupar sina kunskaper och utvecklar samtidigt sina praktiska färdigheter tack vare det pedagogiska helhetskonceptet.

Säkert, hållbart och effektivt

Svetsning är en av mänsklighetens äldsta sammanfogningsprocesser och är nu en integrerad del av industri och handel. Men svetsning innebär också säkerhetsrisker på grund av ljusbågen, UV-strålningen och svetsröken. Det gäller att skydda alla svetsare från dessa faror så gott det går. Inom utbildningen är det ännu viktigare att minimera riskerna, och den bästa säkerhetsåtgärden är att utesluta alla faror. Welducation Simulator erbjuder en skyddad virtuell miljö där man inte utsätts för några som helst risker eller föroreningar. Utbildningsdeltagarna kan bekanta sig med svetsningen på ett lekfullt sätt innan de skapar sina första svetsar i den verkligen världen.

Den virtuella svetsutbildningen är dessutom betydligt mer effektiv och resurssparande än vanliga utbildningar. Det behövs inga dyra förbrukningsmaterial som metall, tråd eller skyddsgas, och större delen av komponentutbildningen kan ske i simulatorn. Utbildningsdeltagarna uppnår till och med upp till 65 % längre brinntid för ljusbågen. De enkla processerna mellan svetsningarna i simulatorn gör att man hinner genomföra upp till tre gånger så många svetsförsök under samma övningstid som i svetsbåset. Det spar resurser, kostnader och tid.

Realistisk presentation

Pressrelease Fronius Sverige Welducation Simulator

Kärnan i den realistiska presentationen är de helt nya virtuella glasögonen som ”trollar fram” svetssimuleringen i den verkliga miljön med hjälp av förstärkt verklighet (AR).

Övning ger färdighet

Olika svetsarbeten kräver olika svetstekniker och olika slags fingerfärdighet. Stativet som medföljer Welducation Simulator gör det möjligt att fästa de olika arbetsstyckena i en mängd olika lägen. För ännu större variation finns det även ett stort stativ. Kälsvets underupp eller stigande/fallande vertikal – nästan alla svetspositioner går att öva på.

I den virtuella utbildningen finns det tre olika svårighetsgrader att välja mellan: lätt, medelsvår och svår. Det gör att nybörjare utan förkunskaper får mycket hjälp, medan erfarna måste skapa sina svetsar utan visuella hjälpmedel för avstånd, lutningsvinkel och hastighet. Dessutom hjälper omfattande analyser utbildningsdeltagarna att förbättra sin teknik och att upptäcka fel. Alla svetsningar går att spara och kan hämtas igen, när som helst.

Övningspaket

Pressrelease Fronius Sverige Welducation Simulator

Omfattande övningspaket: Den mångsidiga utrustningen möjliggör olika svetspositioner, material och materialtjocklekar. Vanliga arbetsstycken och ett stativ ingår.

Welducation Campus tillhandahåller det teoretiska innehållet

Simulatorn och den integrerade plattformen Welducation Campus utgör ett pedagogiskt helhetskoncept bestående av teori och praktiska övningsmoment. Utbildningsdeltagarna är inte heller hela tiden beroende av lärare utan kan självständigt utveckla sina kunskaper och färdigheter med hjälp av kursen.

Resultaten och kunskapsutvecklingen hanteras i utbildningsverktyget. Det finns även utrymme för individuellt anpassad inlärning eftersom utbildare kan välja att lägga upp eget teorimaterial i Campus. Att motivera och utbyta kunskaper med varandra bidrar till en snabb och effektiv inlärning. Det sofistikerade utvärderingssystemet underlättar en objektiv och begriplig bedömning, och rankningslistan över de egna svetsprestationerna sporrar utbildningsdeltagarna att utnyttja sin fulla svetspotential.

Fronius lät för övrigt medvetet bli att dela ut presentartiklar på mässan SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023. Istället skickar företaget ett starkt budskap mot bristen på kvalificerad arbetskraft och skänker varsin Welducation Simulator till två svetsutbildningsinstitut: Caritas i Österrike och BerufsBildungsWerk Greifswald i Tyskland.

Welducation Simulator

Mer information om Welducation Simulator hittar du här: