Artis 210

 

Fronius Artis 170/210 – TIG-svetsning med intuitivt gränssnitt, överlägsen prestanda och energieffektivitet. Robust design, avancerad teknik och enkel användning. Fronius huvudfokus har legat på att Artis ska utnyttja ingångsspänningen på bästa möjliga sätt. Detta gör Artis inte bara energieffektiv utan även extremt pålitlig och produktiv, vilket gör svetsarbetet effektivare!

Artis Broschyr

E-LINE / DOKUMENTATION

Beskrivning

FRONIUS ARTIS 210 HÖJDPUNKTER

Fronius Artis Icon A

ANVÄNDARVÄNLIGA ARTIS 210

Inte bara fullpackad med teknologi, Artis 210 har också ett användarvänligt driftskoncept som inkluderar en enkel tryck-och-vrid knapp samt en tydlig, upplyst funktionsdisplay. Elva parametrar kan väljas direkt och utan bakgrundsmeny.

Fronius Artis Icon B

ROBUST, LÄTT OCH FUNKTIONELL

Den bärande ramen är den centrala beståndsdelen i svetsmaskinens strukturella konstruktion. Den håller alla komponenter på plats. Liksom höljet är den tillverkad av slitstark plast och är testad där kraven avseende mekanisk påfrestning uppfylls med råge. Det garanterar bästa möjliga
robusthet i kombination med låg vikt.

Fronius Artis Icon C

40 % INTERMITTENS VID MAXIMAL UTGÅNGSEFFEKT

Vid 170 eller 210 ampere kan du svetsa under fyra minuter utan avbrott, beroende på modell.

Fronius Artis Icon E

30% NÄTSPÄNNINGSTOLERANS VID MAXIMAL UTGÅNGSEFFEKT

Denna fördel är särskilt betydande vid otillräckligt säkrade elnät. Invertertekniken har förmågan att effektivt jämna ut spänningsvariationer eller låg ingångsspänning, vilket säkerställer att maximal utgångseffekt alltid bibehålls.

Fronius Artis Icon D

96–265 V SPÄNNINGSFÖRSÖRJNING

Spänningsförsörjningens stora bandbredd gör Artis 170/210 kompatibel med i princip alla elnät i hela världen.

ARTIS VERSIONER

Fronius Artis Versioner 170/210

TIG-SVETSFUNKTIONER HOS ARTIS 210

OPTIMERAT GASSKYDD MANUELLT OCH AUTOMATISKT

Svetsmaskinen som hjälper till att tänka: beroende på inställd svetsström räknar Artis automatiskt ut den optimala tiden för gasefterströmning. Det optimerar gasskyddet för svetsslutet och volframelektroden.

TIGGER MODE OFF: AUTOMATISK AVSTÄNGNING

När svetsarbetet avslutats, stängs svetsströmmen automatiskt av efter en specifik förändring av ljusbågslängden.

TAC-FUNKTION: UPP TILL 50% TIDSBESPARING VID HÄFTNING AV MATERIAL

Med hjälp av pulsströmmar sätts smältbaden i vibration. Det gör det lättare att häfta ihop komponenter och förkortar häfttiden. Vid häftpunkterna finns endast små eller inga missfärgningar.

PULS/TAC DISPLAYFUNKTIONSKURVA

På kontrollpanelen kan funktionskurvan utökas med två extra parametrar: ”Puls” och ”TAC”.

TIG-PULSFUNKTION: SVETSNING ÄVEN VID TUNN PLÅTTJOCKLEK

Pulssvetsning används framför allt vid svetsning i trånga utrymmen eller vid svetsning av mycket tunna material. Inställningsområdet för pulsering är 1 Hz till 990 Hz.

TOUCH-HF TÄNDNING

Touch-HF-tändning efterfrågas exempelvis när en komponent är
svåråtkomlig och kräver användning av brännare utan avtryckare. Maskinen känner av kontakten med arbetsstycket och tänder ljusbågen exakt på önskat ställe efter den angivna tiden.

TIG-BRÄNNARE MED FLERA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

Beroende på önskemål kan våra TIG-brännare användas med standardfunktion, Up/Down-funktion, Long Trigger eller potentiometer.

PUNKT OCH INTERVALLSVETSNING: ÅTERKOMMANDE SVETSFÖRBAND

I punktsvetsningsläget kan du ställa in svetspunkter med jämnt intervall. Med den fritt inställbara avbrottstiden för intervallen kan arbetet istället fortsättas som intervallsvetsning.

Fronius Artis TIG-funktioner

MMA-SVETSFUNKTIONER HOS ARTIS 210

MMA-PULSSVETSNING

MMA-pulsläget ger bättre svetsegenskaper i trånga utrymmen och har högre spaltöverbryggande förmåga. Denna metod är idealisk för stående vertikal svetsning.

HOTSTART-FUNKTION: TÄNDNING AV LJUSBÅGEN

För att lättare kunna tända elektroden ökas strömstyrkan för tändningen på svetsmaskinen under bråkdelen av en sekund.

CEL-ELEKTRODER

Optimala egenskaper för svetsning av CEL-elektroder. För detta behövs en högre tomgångsspänning resp. tändkraft.

DYNAMIK

Vid svetsning med basiska elektroder sker materialöverföringen i form av stora droppar vid låg ström (underbelastning) och risken finns att elektroden fastnar. För att undvika detta, ökas strömmen under bråkdelar av en sekund innan vidhäftningen sker. Elektroden brinner fritt, vilket förhindrar vidhäftning.

ANTI-STICK

Vid kortslutning (elektroden fastnar under MMA-svetsning) bryts svetsströmmen. Det förhindrar glödgning av elektroden samt större svetsdefekter.

SOFISTIKERAT DRIFTKONCEPT

Tydlig funktionsdisplay och intuitiv navigation med hjälp av tryck-och-vrid-knappen. Över 10 parametrar kan väljas direkt och utan en bakgrundsmeny.

 

TRYCK-OCH-VRID KNAPP

För att ställa in de viktigaste svetsparametrarna på funktionskurvan

GASPROVNINGSKNAPP

För att kontrollera gasflödet och rensa slangpaketet efter en lång inaktiv period

KNAPP FÖR INSTÄLLNING AV SVETSPROCESSEN

För 2-stegs-, 4-stegs- och elektrodläge

INDIKATOR FÖR SVETSPROCESSSTATUS

För 2-stegs-, 4-stegs- och elektrodläge

INDIVIDUELLT JUSTERBAR

Olika inställningar i bakgrundsmenyn

Fronius Artis 170 steg meny

FÖR IDAG, IMORGON OCH DÄREFTER

400 V SKYDDSKRETS

Förhindrar skador när enheten är ansluten till en spänningskälla som är för hög.

PFC—EFFEKTFAKTORKORRIGERING

Säkerställer sinusformigt strömförbrukning, vilket gör effektiv användning av tillgänglig kraft. Endast så mycket kraft tas från elnätet som är nödvändigt. Det sparar energi, möjliggör användning av längre nätledningar, förbättrar generatoranslutning och leder till högre svetsströmmar, allt utan att utlösa den automatiska strömbrytaren.

TIDSAVSTÄNGNING/STANDBY-LÄGE

Efter en definierad tidsperiod stängs kraftmodulen av. Enheten går in i standby-läge för att minimera energiförbrukningen under den här tiden.

LÅG STRÖMFÖRBRUKNING

Tack vare en förbättrad design av kraftmodulen och tekniken för effektfaktorkorrigering använder Artis 170/210 upp till 40% mindre inspänning än jämförbara konkurrentprodukter med bibehållen samma uteffekt.

FAQ: TransTig vs Artis

“Trans…” (härlett från transistor) har varit en del av Fronius namnsystem i över 40 år. Vi går ifrån vår teknikorienterade strategi mot ett namn som istället speglar funktionen och fördelarna för svetsaren.

Namnet Artis härleds från det latinska “arte, artesano” (konst, konstnär). Detta beror på att TIG-svetsning är den mest krävande manuella svetsprocessen, och för att bemästra den måste en svetsare besitta mycket precision och skicklighet.

Alla funktioner du älskar hos TransTig finns kvar i Artis. Den har bara bytt namn, utseende och fått bättre optimerad UI.

Fronius garanterar reservdelar för 10 år efter avslut av produktion, men ofta går det att reparera produkter långt efter detta.

Absolut! TIG brännare, elektrodhållare och återledare är kompatibla med nya Artis.

  Företag*

  Ditt namn*

  Din epost*

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt

  Kategorier: , ,