ORBmax

 

Mätmetoden för svetsteknik (patentsökt) är långt överlägsen de konventionella metoderna.

Denna ORBmax-restsyremätare sätter en milstolpe för snabb och exakt detektion av restsyre och möjliggör därigenom fullständig dokumentation av dessa parametrar. Samtidigt resulterar den nya mätmetoden i ökad effektivitet och högre kvalitet.

E-LINE / DOKUMENTATION

Beskrivning

 • Ingen uppvärmningstid krävs
 • Snabb respons
 • Hög mätnoggrannhet
 • Mätning av restsyrenivå under svetsprocessen
 • Ingen okontrollerad ökning av mätningen under svetsprocessen
 • Mätning av bildning av gas med varierande vätehalt utan lägesbyte
 • Mätning av restsyrehalt i alla gasblandningar
 • Insamling av mätvärden på SD-kort
 • Användarvänlig pekskärm
 • Vätsketålig sensor
 • Larmfunktion med ljudsignal och färgändring på displayen (grön/röd)
 • Skyddsklass IP32
 • Inställbart larmvärde och sparning intervall

  Företag*

  Ditt namn*

  Din epost*

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt