TIG-svetsning

 
 

Lär dig mer!

Hur fungerar en TIG-svets? vad finns det för fördelar mellan de olika svetsprocesserna?
Under varje kategori på “Produkter” – “Fronius svets” har vi en “lär dig mer”-sektion för att du skall hitta rätt produkt just för dina utmaningar.

Tips! Scrolla ner för en tydligare text om TIG-svetsning eller högerklicka på bilden och välj “öppna bild i ny flik” för en större bild.

Beskrivning

TIG-svetsning

Fronius TIG-svetsning

TIG-svetsning – Så här går det till

Vid TIG-svetsning tänder sig ljusbågen antingen genom att volframelektroden vidrör arbetsstycket eller kontaktfritt med en högspänningskälla som du kopplar in tillfälligt. Ljusbågen värmer då materialet och gör det flytande. Om du behöver tillföra tillsatsmaterial gör du detta förhand eller med trådmatning.

 1. Strömkälla

  Strömkällan omvandlar elektrisk energi till en form som passar för svetsning. På grund av detta genererar det en nästintill konstant utgångsström. Detta kräver en steglös ströminställning för alla plåttjocklekar. För svetsning av de flesta metaller använder vi likström (===). Endast vid användning av aluminium använder vi växelström (~).

 1. Kylaggregat

  Svetsbrännaren är optimalt kyld, tack vare kylaggregatet.

 2. Svetsbrännare

  Kärnan i en TIG-svetsbrännare är en icke-smältande, temperaturbeständig volframelektrod. Runt den sitter ett gasmunstycke för skyddsgasen som skyddar det uppvärmda materialet från kemiska reaktioner med atmosfäriskt syre. Det garanterar att svetsgodset får den fasthet och seghet som krävs. Svetsbrännare finns i gaskylt och vattenkylt utförande.

 3. Gasmunstycke

 4. Volframelektroder

  Volfram används på grund av sin höga smältpunkt (3 380 °C). Beroende på strömtyp använder vi rena volframelektroder eller sådana som legerats med oxidiska tillsatser (färgmärkning). Elektroden ska inte sticka ut mer än 5 mm ur gasmunstycket. Spetsens slipning måste vara centriskt och i en definierad vinkel.

 5. Skyddsgas

  Den skyddsgas som används mest till TIG-svetsning är argon, men även helium eller blandningar av dessa gaser används. De är inerta, dvs. reaktionströga.

 6. Tillsatsämne

  Tillsatser för olegerat, låg- och medellegerat stål har oftast kopparbeläggning, medan tillsatser för höglegerat stål och aluminiumlegeringar är blanka. För manuell TIG-svetsning används stavformad tillsats, för semimekanisk, helmekanisk och automatisk TIG-svetsning i huvudsak i form av upprullad tråd. Vid svetsning av en mindre fog kräver det i många fall ingen svetstillsats alls.

Fördelar med TIG-svetsning

 • Passar till alla svetsbara material och tillämpningar
 • Garanterar högsta möjliga svetskvalitet
 • Jämn söm, inget stänk eller slagg
 • Behöver ofta inget tillsatsämne
 • Möjlighet till automation

Visserligen långsammare svetshastighet, lägre insvetstal, svårare att hantera

Användningsområden för TIG-svets

 • Huvudsakliga användningsområden är rostfria stål samt aluminium- och nickellegeringar
 • Tillämpningar med höga kvalitetskrav, t.ex. rörledningar inom reaktorkonstruktion

Varianter

 • Orbital
 • TIG-kalltrådssvetsning
 • TIG-varmtrådssvetsning
 • Speedcladding
 • ArcTig

  Företag*

  Ditt namn*

  Din epost*

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt