TransTig 170

 

Fyra minuters svetstid utan paus! 40% Intermittens vid maximal uteffekt. Fronius TransTig 170 är en helt digitaliserad TIG DC strömkälla.

Effektivare TIG-svetsning med resonansinverterteknik. Den digitala resonansintelligensen reagerar optimalt på spänningsvariationer och ger en stabil och kompromisslös ljusbåge.

Inverterteknologin kan kompensera för spänningsvariationer eller för låg ingångsspänning, så att du alltid har maximal uteffekt.

E-LINE / DOKUMENTATION

Beskrivning

Fronius TransTig 170

TransTig 170 har hög intermittens och långa svetsar. Inverterteknologins höga arbetsfrekvens ger denna stabilitet, tack vare den exakta styrningen. Maximal effektivitet för intermittensfaktor, uteffekt och utnyttjande av nätspänningen.

Fronius TransTig 170 Highlights

 

 

 

 

 

 

TIG Funktioner

TOUCH HF

Högfrekvenständning
Strömkällan registrerar kontakt med arbetsstycket och tänder ljusbågen exakt på önskad plats, efter ett förinställt tidsintervall.

Fronius TransTig 170 Touch HF

 

 

 

 

 

 

Gaskontrollfunktion/gasspolning

Inställning och kontroll av ett optimalt gasflöde utan att tända ljusbågen eller för spolning av slangpaketet efter längre stilleståndsperioder.

PTD – Puls / TAC-display

Funktionskurva
Med den här funktionen kan funktionskurvan utökas med ytterligare två parametrar, ”Puls” och ”TAC”, på manöverpanelen.

Up-/Down-brännare (UD)

Användning
Med hjälp av en knapp på brännarhandtaget kan du enkelt reglera svetsströmmen steglöst även under svetsningen.

Gasförströmningstid/gasefterströmning

Automatiskt och manuellt
Beroende på inställd svetström beräknar TransTig den optimala gasefterströmningstiden. Det förbättrar gasskyddet för svetsslutet och volframelektroden.

Trigger Mode OFF

Automatisk avstängning
Vid svetsslutet påbörjas nedslopning efter en specifik ändring av båglängden.

TAC – häftfunktion/TIG Puls

Ihophäftning av komponenter
Smältbadet sätts i svängning med hjälp av en pulserande ström som underlättar ihophäftning av komponenterna och förkortar häfttiden. Pulsljusbågen underlättar häftning av tunna material, då värmetillförseln är lägre under perioderna med lägre ström.

 • Upp till 50 % tidsbesparing jämfört med konventionell häftning
 • Snabba häftsvetsar, utan att kanterna bränns bort
 • Nästan ingen anlöpningsfärg vid häftställena
 • TAC kan du använda tillsammans med punktfunktionen, för att alltid få lika stora häftsvetsar

Punkt- och intervallsvetsning

Återkommande svetssegment
Med punktläget kan du sätta svetspunkter i jämna intervall. Detta kan du även använda vid intervallsvetsning tack vare de fria inställnings intervall- och paustiderna.

 

MMA Funktioner

MMA-puls

Universellt pulsläge
MMA-puls ger bättre svetsegenskaper i svåra svetspositioner och bättre spaltöverbryggning. Passar bäst för stående vertikalsvetsning uppåt (PF).

Anti-stick

Vid kortslutning (fastklibbning av elektroder under MMA-svetsning) stänger strömkällan av direkt. Det förhindrar att elektroder bränns sönder och att större svetsfel uppkommer.

Dynamik

Om man svetsar basiska elektroder med grov droppövergång med låg ström (underbelastning), finns risk för klibbning. För att slippa detta, tillförs strax före klibbningen mer ström under en bråkdel av en sekund. Elektroden fribränner och du slipper klibbning.

Hot start-funktion

Vid tändning av ljusbågen
Hot start funktionen höjer strömmen under en bråkdel av en sekund för att lättare kunna tända ljusbågen.

Cel-elektroder

Optimal karakteristik för svetsning med cellulosaelektroder, som kräver en högre uteffekt.

MMA pulssvetsning

Tack vare det finfjälliga utseende som svetsen får vid pulsad MMA, passar pulsläget även för synliga svetsar.

 

 

 

 

 

 

 


400 V Skyddskrets

Skyddskopplingen på 400 V förhindrar att skador uppstår om enheten skulle anslutas till en för hög spänningsförsörjning.

Standby-läge

Enheten går över i standby-läge efter en förinställd tid. Detta för att hålla energiförbrukningen till ett minimum.

PFC – Power Factor Correction

PFC ger en sinusformad strömförbrukning, för effektiv användning av den befintliga nätkapaciteten: Bara så mycket effekt som behövs dras från elnätet. Förutom energibesparingen ger detta andra fördelar som dessutom längre nätkablar, bättre generatorkompatibilitet och högre svetsströmmar – utan att säkringar löser ut.

Låg effektförbrukning

Låg effektförbrukning tack vare den förbättrade konstruktionen av effektdelarna och Power Factor Correction-tekniken. TransTig 170/210 erbjuder en upp till 40 % lägre elnätsbelastning än jämförbara konkurrenter – vid samma uteffekt.

 

Ytterligare information

Arbetsspänning

10,1 – 16,8V

Tomgångsspänning

35 V

Nätfrekvens

50-60Hz

Nätspänning

230V

Nätsäkring

16A

Dimension / b

160 mm

Dimension / l

435 mm

Vikt

9,7 kg

Skyddsklass

IP23

  Företag*

  Ditt namn*

  Din epost*

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt