WeldCube Navigator

 

Maximera din produktion och säkerställ högsta kvalitet med WeldCube Navigator – det ultimata verktyget för realtidsfeedback för svetsoperatörer. Standardisera dina tillverkningsprocesser och öka produktionskvaliteten med stegvisa instruktioner och visuella arbetssteg. Spara tid och undvik fel genom automatisk inställning av korrekta parametrar direkt på svetsutrustningen. Få full kontroll över din produktion med WeldCube Navigator.

E-LINE / DOKUMENTATION

Beskrivning

WeldCube Navigator

Logisk och enkel vägledning med WeldCube Navigator

När du använder WeldCube Navigator vägledning- och förinställningsfunktion kan du minska träningstiden och inlärningstiden för nya svetsoperatörer. Detta sparar inte bara resurser utan också tid och pengar. Dessutom upptäcks felaktiga eller bortglömda svetsar tidigare i produktionsprocessen, vilket möjliggör snabbare åtgärder.

WeldCube Navigator Logga

WeldCube Navigator – Realtidsfeedback för svetsoperatörer

WeldCube Navigator ökar produktionskvaliteten genom att standardisera tillverkningsprocesser och i tidigt skede upptäcka felaktigheter. Via en display får svetsoperatörerna en visuell fördefinierad steg-för-steg-instruktion som är tydlig och enkel att följa i realtid. De rätta parametrarna ställs automatiskt in direkt på svetsutrustningen när du börjar de olika arbetsstegen. Du navigerar lätt i WeldCube Navigator genom att använda knapparna på Fronius svetsbrännare med UP/DOWN eller JobMaster.

Högre svetskvalitet

Genom att använda WeldCube Navigator undviker vi utmaningar i produktionsprocessen som kan uppstå vid felaktig användning av svetsparametrar eller vid felaktig svetsföljd. Detta leder till att du kan uppnå bättre svetskvalitet och undvika deformation eller andra fel.

Förkortad inlärningstid

WeldCube Navigator minskar inlärningstiden för nya svetsoperatörer genom de fördefinierade svetsparametrar och svetsföljder som du använder. Det gör det möjligt för nya svetsoperatörer att snabbt komma igång med produktionen med ökad effektivitet och högre kvalité.

Snabb reaktion på fel

Med säkerhetskritiska produkter eller svetsning i flera lager är det viktigt att agera snabbt vid eventuella problem. Tack vare realtidsfeedback kan du snabbt agera genom att göra omedelbara korrigeringar och därmed minimera eller helt undvika felaktigheter eller långvariga reparationsarbeten. Om fel uppstår kan svetsningen stoppas och återupptas först efter att den berörda svetsen har kontrollerats och godkänts av en arbetsledare.

Två funktioner i ett verktyg

Sequencer och Editorn i WeldCube Navigator är två viktiga funktioner i ett och samma verktyg. Sequencer vägleder svetsoperatören visuellt genom hela arbetsflödet steg för steg. Men det är Editor som möjliggör skapandet och redigeringen av digitala instruktioner för svetsningen. Det ger en effektiv och sömlös hantering av svetsprocessen, samtidigt som det minimerar risken för fel och felaktig användning av svetsparametrar.

WeldCube Navigator Icon 1
WeldCube Navigator Icon 2
WeldCube Navigator Icon 3
WeldCube Navigator Icon 4

Sequencer / Stegsekvens

WeldCube Navigator steg 1

Det första steget är att logga in i WeldCube Navigator och sedan välja arbetsanvisning.

WeldCube Navigator steg 2

Displayen instruerar visuellt arbetsstegen i den definierade ordningen, steg-för-steg, samtidigt som de motsvarande svetsparametrarna automatiskt ställs in.

WeldCube Navigator steg 3

Genom live-övervakning kan felmeddelanden skickas ut i realtid vid eventuella gränsvärdesfel. Detta gör det möjligt att snabbt reagera och korrigera för att minimera skrot och efterarbete.

WeldCube Navigator steg 4

Genom att använda tryckknapparna på brännaren kan användaren navigera genom hela programvaran.

Editor / Redigerare

Med Editor kan du inte bara digitalisera dina produktionsanvisningar, utan också redigera och uppdatera dina anvisningar i realtid. Med Editor säkerställer du att alla operatörer har tillgång till de senaste och mest uppdaterade produktionsanvisningarna.

Följande steg kan genomföras för att skapa och spara digitala arbetsanvisningar för manuell svetsproduktion:

 • Skapa individuella illustrationer per arbetssteg.
 • Skapa fördefinierade krav för varje svetssteg, som till exempel: antal tillåtna svetsar och åtgärder vid fel.
 • Allmänna arbetssteg kan definieras för förberedelseuppgifter, mellansteg och efterarbete.
WeldCube Navigator Editor

För en sömlös integration i dina produktionsprocesser

Förutom realtidsfeedback och visuell vägledning för svetsoperatörer, erbjuder Fronius WeldCube Navigator också en rad digitala lösningar som utökar funktionaliteten. Dessa options stödjer användaren optimalt för att uppnå sin fulla svetspotential. Nedan kan du läsa om de tillgängliga alternativen.

WeldCube: Central användarhantering

Genom att använda det integrerade behörighetssystemet som finns i alla Fronius strömkällor, kan du tilldela individuella rättigheter till dina användare och minska administrationen. När en användare loggar in med ett nyckelkort eller en nyckelring känner systemet omedelbart igen vad personen får eller inte får göra. Om du behöver hantera behörigheter centralt för flera svetsmaskiner, så kan du använda dig av tillägget: Central användarhantering. Med bara några få klick kan du centralt ställa in användarrättigheter för en eller flera svetsmaskiner, och överföringen sker automatiskt till alla nätverksanslutna system.

WeldCube Premium: Central data dokumentation

WeldCube Premium erbjuder intelligent hantering, analys- och statistikfunktioner baserat på inspelade svetsdata från alla anslutna svetssystem. Dessutom kombineras detta med grafisk representation för att visualisera en hel komponent i realtid under produktionen och övervaka dess framsteg. Vid efterbearbetningsstationen är WeldCube Premium integrerat och kan identifiera behov av åtgärder och erbjuda möjligheten att markera statusen för en svets/komponent som “OK” efter en framgångsrik reparation.

WeldCube Air: Molnbaserad data dokumentation

WeldCube Air finns tillgängligt gratis men kräver manuell aktivering. Med Air kan du enkelt samla in svetsdata på ett centralt molnbaserat system. Det ger dig enkel och okomplicerad åtkomst till din svetsdata från vilken enhet som helst med internetanslutning. Aktivera WeldCube Air

Teknologi som underlättar arbetet

Genom att använda modern teknologi bidrar vi till att minska belastningen på människor och miljö samt säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. WeldCube Navigator digitaliserar tillverkningsanvisningar och visar dem på displayen, eliminerar behovet av att arbeta med papper och att skriva ut anvisningar. Detta sparar inte bara resurser, utan också tid och pengar, samtidigt som det ökar effektiviteten och minskar risken för fel.

WeldCube Navigator Funktioner Tabell

  Företag*

  Ditt namn*

  Din epost*

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt