WeldFinder

 

 • Lasersökare med förstärkarenhet.
 • Fullt inkapslad slutarenhet till laserhuvud, för skydd mot smuts och svetssprut.
 • Infästning till laserhuvud mot brytfäste.
 • Referensstation med TCP-uppdaterare och riktpunkter (både pistol & laser).
 • Komplett användarmjukvara.
 • Automatisk riktning av laser mot sökyta.
 • Software-turbo med flytande omslagspunkter, som halverar söktiden.
 • Ökat sökavstånd på 420 mm, så att laserhuvudet inte är i vägen vid svetsning.
 • Setup-baserad mjukvaruinstallation där även TCP skapas.

Beskrivning

WeldFinder

Fördelar med lasersökning mot kontaktsökning

 • Eftersom beröringsfri sökning aldrig har fysisk kontakt med arbetsstycket, kommer söksekvensen alltid att vara repetitiv. Fördelen blir att noggrannheten på söksvaret flerdubblas jämfört mot vid kontaktsökning.
 • Flera dimensioner kan även avsökas samtidigt utan omorientering.
 • Sökhastigheten är mångdubbel.
 • Enklare sökmetod vid rätt mjukvara till roboten.

Software-turbo

Flytande omslagspunkter i sensorn möjliggör snabbare sökningssekvens med minimalt antal robotförflyttningar. Här har vi maximalt utnyttjat robotens styrsystem och lasersensorn. Därmed har vi kunnat halverat tiden för hela söksekvensen.

 

Automatisk uppdatering av sökpositioner

Startpositioner och referenspositioner vid sökning uppdateras med automatik vid programmering. Detta ökar noggrannheten och enkelheten avsevärt.

 

TCP-uppdatering

Vid kollision kommer laserns TCP att korrigeras automatiskt. Funktionen kan köras sekventiellt i programflödet alternativt manuellt. Nu slipper man att justera lasern som en ”schweizisk-urmakare” med någon produktionstimme som förlust eller i värsta fall programmera om hela programmet. Patent.

 

Setup-baserat system som skapar och mäter ut TCP med automatik

Minskar tiden för installation. Dessutom skapas och mäts laserns TCP ut helt automatiskt med största möjliga precision. Patent.

 

Riktning av laser

Laserriktning mot den tilltänkta sökytan ska alltid vara 90 grader, detta har tidigare inneburit ca. 5-10 minuters riktning, innan sökning kan programmeras. Vi har därför gjort en funktion, som gör jobbet åt Er på ett par sekunder.

 

Användarvänlig mjukvara till lasersökning

Ibland glöms användarna bort. Vår ambition är att lasersökning ska vara enkelt, därför har vi även gjort användarmjukvara till lasersökningen. Mjukvaran innefattar 1D-, 2D & 3D-sökning samt detaljdetektion.

 

Sökavståndet

Standoff-värde på 420 mm!
Tidigare var lasern alltid i vägen vid svetsning.

 

Konstruktion

De flesta delarna av konstruktionen är gjorda i aluminium, vilket gör att vikten blir minimal samtidigt som enheten blir robust.

 

Helt inkapslat laserhuvud

Detta innebär att smuts/sprut inte förorenar linsen till lasersensorn.
Endast under sökning öppnas luckan till sensorenheten.

 

Standardinfästning för laserhuvudet

Infästningen till laserhuvudet fästs mot standardanslutning till brytfästet.
Därmed behöver inte svetsprogrammen omprogrammeras vid montering av laserenheten. Dessutom skyddar brytfästet även lasern.

 

Signallampa för höjdjustering

Signallampan tänds på referensstationen, när rätt sökhöjd uppnåtts vid programmering. Höjdjusteringen för startpositionen blir avsevärt enklare. Dessutom om användaren gör fel vid höjdpositionering korrigerar mjukvaran eventuella användarfel.

Ytterligare information

Sensortyp

WELDFINDER®

Vikt

1059 g (inkl. slutare + fästen)

Mått på slutare

117,5 x 29,5 x 102 mm (H x B x L)

Stand-Off (exkl. slutare)

420 mm

Mätområde

20 mm (vid detaljsök 100 mm)

Laser våglängd

670 nm

Skyddsklass

Skyddsklass 2. EN 60825-1:2001

Söknoggrannhet

Bättre än +/- 0,2 mm (dock beroende av sökhastighet)

Rekommenderad minsta plåttjocklek

1,0 mm

Lämpliga svetsmetoder

MIG, MAG, TIG, YAG, Plasma

  Företag*

  Ditt namn*

  Din epost*

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt

  Kategori: