Axson Robot

Referenser

Scania CV AB

”Vi hade dålig tillgänglighet i robotsvetscellen på utgående axel, så jag kontaktade
Axson Robotsvets, som jag träffat på en svetsmässa i Kristianstad tre veckor tidigare.
Jag bad om ett besök hos oss i Sibbhult för att diskutera eventuella lösningar.  Vi svetsade
med 0,8 tråd och pendlade en rot- och en toppstäng på fem olika svetsställen.

Axson Robotsvets representant kom ner en fredag eftermiddag och ihop med två av
mina medarbetare kollade han igenom utrustningen och förklarade vilka förbättringar / ersättningar han kunde tänka sig att genomföra på svetsutrustningen för att öka tillgängligheten. 

Niclas Åkesson kom ner veckan därpå och föreslog att även en svetsprocessändring borde göras.  Förändringarna bestod i att vi skulle öka tråddimensionen till 1,2 mm, gå från pendling till pulsning och att det skulle räcka med en sträng samt använda en annan skyddsgas.

Efter att utrustnings- och svetsprocessförändringen var gjord och optimeringen var klar, hade stycktiden minskat med 30 % och kostnaden för skyddsgasen minskat till ca 20 %.

Vi har utvecklat ett bra samarbete med Axson Robotsvets, där i första hand Niclas  är ett bra bollplank för mina medarbetare vad gäller problemlösning och funderingar på förbättringar.”

Ricard Haby
Produktionsledare för axelbearbetning

Teleflex Automotive Sweden

”För oss är det viktigt att samma leverantör kan klara av både svetsprocessen och robottekniken.  Axson Robotsvets är en sådan leverantör !

Vi tar hjälp av Axson Robotsvets vid avancerade programmeringsarbeten och omställningar i produktionen.  De är en bra förstärkning av den kompetens vi behöver.

Vi levererar till den allt mer krävande bilindustrin och måste ständigt vara flexibla.  Axson Robotsvets hjälper oss att bibehålla och förbättra vår kvalitet.

Vi ser mycket positivt på ett framtida samarbete med Axson Robotsvets, då de även har stärkt upp kompetensen på utbildningssidan.

Flera av de anställda har vi samarbetat med under många år tidigare och vet att de håller en hög nivå.”

Joakim Backlund
Produktionstekniker

Volvo Construction Equipment Cabs AB

”Våra robotsvetsstationer är komplexa anläggningar med flera externa axlar. Vi start- och ändpunktsöker med lasersensor, i vissa anläggningar används fogföljning och vi nyttjar flera olika metoder för svetsning.

Detta gör att personalen i robotsvetsstationerna måste få en utbildning anpassad efter hur våra anläggningar fungerar och de metoder vi använder.

Vi använder oss av Axson Robotsvets som utbildare av vår personal.”

Anders Nilsson
Produktionstekniker