Reparationsavisering

  Tips: Vid korrekt och komplett ifylld blankett minskas felsökning- och reparationstiden då man oftast kan ringa in systemdel som skall felsökas.

  Kontaktuppgifter/fakturering

  Företag

  Kontaktperson

  Telefon

  E-post

  Märke faktura (best. nummer)

  Returadress

  Företag (om annat än ovan)

  Kontaktperson (om annat än ovan)

  Ev. Avdelning

  Gatuadress (ej box)

  Postnummer och postort

  Ärende (markera ett eller flera alternativ)

  Utrustning för reparation

  Benämning

  Serienummer

  Felkod (om detta visas)

  Beskriv ditt ärende

  OBS! Blanketten skickas till dig med e-post, skriv ut den och skicka tillsammans med godset.