Reparationsavisering

Tips: Vid korrekt och komplett ifylld blankett minskas felsökning- och reparationstiden då man oftast kan ringa in systemdel som skall felsökas.

Kontaktuppgifter/fakturering

Företag

Kontaktperson

Telefon

E-post

Märke faktura (best. nummer)


Returadress

Företag (om annat än ovan)

Kontaktperson (om annat än ovan)

Ev. Avdelning

Gatuadress (ej box)

Postnummer och postort


Ärende (markera ett eller flera alternativ)


Utrustning för reparation

Benämning

Serienummer

Felkod (om detta visas)


Beskriv ditt ärende

OBS! Blanketten skickas till dig med e-post, skriv ut den och skicka tillsammans med godset.