SERVICEAVTAL

Service 1090/3834

Service 1090/3834

För att inte tappa effektivet och lönsamhet i tillverkning, måste störningar orsakade av utrustning minimeras. Nyckeln till det är förebyggande underhåll och kännedom om utrustningens status.
Ofta glöms svetsutrustningar bort vid planerat underhåll, men precis som allt annat, måste de underhållas för att ge maximalt utbyte. Dessutom föreskriver standarderna SS-EN1090 och SS-EN3834 schemalagt underhåll.

Genom att välja tillägget ”Service 1090/3834” för Froniusutrustningar, tar Axson Service hand om underhållet och utför det enligt gällande standarder och tillverkarspecifikationer.  Alla moment dokumenteras och överlämnas efter avslutad service. Väljs tillägget ”Dokumentation” finns dokumenten även tillgängliga via inloggning på kundsida på www.axson.se 24tim/dygn.

Exempel checklista MIG-system & 60974-4.

Exempel protokoll kalibrering SS-EN 50504.

Exempel på plan för årlig service/kalibrering.

Innehåller

  • SS-EN 1090 & SS-EN 3834 föreskriver schemalagt underhåll och kalibrering av svetsutrustning. Med ”Service 1090/3834” utöver startpaket utförs alla moment som krävs enligt 1090/3834. Efter utfört underhåll och kalibrering utfärdas protokoll med de uppmätta testvärdena. Utöver utförande och protokoll tas en årlig plan fram för service/kalibrering.
  • Dokumenterad service enl. checklista TS/TPS/TSt/TPSi/MW/TT.
  • Dokumenterad säkerhetskontroll enl. 60974-4.
  • Dokumenterad kalibrering enl. SS-EN 50504.
  • Dokumenterad plan för årlig service/kalibrering.
HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Kontakta oss gärna