TJÄNSTER

Service/reparationer

Axson Service

Axson Service är en avdelning inom Axson Teknik som utför service, reparationer och kalibreringar på alla märken som Axson Teknik säljer. Allt som utförs på verkstaden i Västra Frölunda kan även utföras på önskad plats i Sverige. Genom vårt läge når vi dig som kund, var du än finns i Sverige, inom några timmar.
Vår policy är att med vår spetskompetens på märken vi representerar vara 
tillgängliga och snabbt kunna utföra den bästa servicen med minsta möjliga produktionsstörning var man än är lokaliserad. Genom förebyggande åtgärder och personliga kontakter minimeras risken att produktionsstörning uppstår.

Service och reparationer

Service och reparationer utförs endast med originaldelar och efter tillverkarens rekommendationer samt enligt gällande standarder. Service och reparationer kan utföras på plats eller i Axsons serviceverkstad. Efter varje avslutad reparation genomgår produkten ett sluttest som styrs av en checklista. Denna checklista säkerställer alla funktioner samt visar den reparerade produktens skick.

Klicka här om du vill fylla i en blankett för avisering av reparation.

Testprotokoll

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Kontakta oss gärna