Villkor för användande av Axsons och dess leverantörers dokumentation.

Tillgänglighet
Axson och dess leverantörer garanterar inte att all dokumentation finns tillgänglig eller att nuvarande dokumentation finns publicerad i framtiden.

Sekretess
Axson och dess leverantörer kräver sekretess på alla filer i ”nedladdningar”.
Det innebär att filerna endast får användas av partner till Axson som har fått lösenord in på denna sida och i syfte att främja försäljning och service.
Det är inte tillåtet att utan skriftligt tillstånd publicera eller distribuera denna information till annan part än slutkund som har köpt utrustningen. (servicemanualer får dock inte distribueras till kund vid något tillfälle)

Copyright/Upphovsrätt
Allt material under Axsons ”nedladdningar” är skyddat enl. copyright d.v.s. upphovsrättsligt skyddat.
upphovsrättbrott kan leda till åtal och skadeståndskrav.

Fel och ändringar
Axson och dess leverantörer garanterar inte att dokumentationen är aktuell, korrekt, felfri, komplett.
Ändringar i dokumentationen sker kontinuerligt och utan förvarsel.
Äldre/tidigare versioner arkiveras inte.

Ansvar
Axson och dess leverantörer tar inget ansvar för ev. fel/kostnader som uppkommit p.g.a. fel i dokumentationen.

Avstängning/avslut av tjänst
Axson förbehåller sig rätten att avsluta tjänsten ”nedladdningar” utan varsel och har rätt att utan motivering stänga kontot för användare.

Kontoanvändning
Kontot får endast ske av anställd hos Axson partner, det är inte tillåtet att lämna ut lösenord till kontot till 3:e part.

.