AXSON ROBOT

Utbildningsfilosofi

Utbildningsfilosofi

Utbildningen fokuserar på själva arbetet deltagaren ska göra, när de kommer tillbaka till företaget och vår uppgift är att förse våra kunder med kompetent personal.
En utbildning hos oss är ingen maskinutbildning, utan en yrkesutbildning. Vid robotsvetsning är utbildningen processorienterad, där hela utbildningstiden ägnas åt svetsning med robot.

Därför har vi uteslutit vissa moment som ingår i en maskinutbildning, där vi bedömt att information kan orsaka problem, istället för fördelar.

Utbildningen bedrivs i vårat utbildningscenter, innehållande i princip samtliga styrsystem från ABB, Yaskawa (Motoman), FANUK och KUKA. Vi har totalt 12 robotar och all utbildning genomförs med vårat eget unika utbildningsmaterial.

Personalen sätter gränserna

En robot går aldrig bättre än de människor som arbetar med eller omkring den, tillåter.
Därför krävs det att de yrkesgrupper, som arbetar med eller indirekt med roboten har tillräcklig kompetens att utföra och förstå hur man skapar en störningsfri produktion. Utbildningarna är koncentrerade till dessa yrkesgrupper.

Yrkesgrupper

Arbetsuppgifterna för personalen kan indelas i
fyra olika nivåer:

 1. Robotoperatör
 2. Ställare
 3. Programmerare
 4. Tekniker

Vårt upplägg av utbildningar är koncentrerade till dessa yrkesgrupper.

Läs mer...

1a Robotoperatör
Huvuduppgift är att kunna etablera en störningsfri produktion i största möjliga mån. Huvuduppgiften är
ladda, lossa och syna.
Beroende på produktionsupplägg och behörighet kan en robotoperatör få göra temporära programförändringar gällande robotpositioner vid materialavvikelser efter konsultation av ställare.

1b Flexibel robotoperatör
Samma som ovan samt kan handha mer än ett styrsystem.

2 Ställare
Kan skapa enklare hanterings eller robotsvetsprogram. Är extra resurs för konsultation av lägre behörighet.

3a Programmerare offline
Kan skapa helt nya robotprogram för en eller flera robottyper eller styrsystem med hjälp av offline-verktyg.
Vid nedladdning av program och lägesjustering konsulteras robotoperatör eller ställare.
För inställning av svetsdata konsulteras programmerare (online) eller robotsvetstekniker.

3b Programmerare online
Kan skapa hela nya robotprogramför en eller flera robottyper eller styrsystem med hjälp av programmeringsenheten. Vid svetsning även svetsdata.

3c Programmerare online och offline
Kan skapa helt nya robotprogram för en eller flera robottyper eller styrsystem både med att offline-verktyg och med programmeringsenheten. Vid svetsning även svetsdata.

4 Robotsvetstekniker
Har ansvar för en eller flera robotstationer. Har förståelse för hela programflödet. Vid svetsning ska teknikern kunna skapa svetsdatablad och instruktioner för samtliga robotceller.

Övrigt: Svetsare i för- och efterstationer till robot (materialförsörjare)
Tar hand om och levererar robot-/automatproducerade artiklar.
Laddar, lossar och synar.

Kvalificering och behörighet

Likväl som våra kunder kvalitetssäkrar sina produkter, kvalitetssäkrar vi deras personal genom att utfärda utbildningsbevis efter godkänt prov.

Vi mäter att eleven har tillgodoräknat sig utbildningen och kontrollerar kunskapsnivån genom examinering.

Läs mer...

Likväl som våra kunder kvalitetssäkrar sina produkter, kvalitetssäkrar vi deras personal genom att utfärda utbildningsbevis efter godkänt prov.

Vi mäter att eleven har tillgodoräknat sig utbildningen och kontrollerar kunskapsnivån genom examinering.

För att bli godkänd på våra utbildningar krävs att man klarar både ett teoretiskt prov (minst 60 % rätt) och ett godkänt praktiskt prov. Detta är ett kvalitetsbevis till kunderna, att deras personal är kvalificerade för sina arbetsuppgifter.

Varje kursdeltagare får ett utbildningsbevis samt ett personligt ID-kort, som bekräftar genomgången utbildning och uppnådd behörighet.

Utbildningsstegen

Våra utbildningar koncentrerar sig till de yrkesgrupper, som arbetar med eller i organisationen runt en robotsvetsstation.

Det olika arbetsrollerna är:

 1. Operatör: Rw I / RH . Grundutbildning.
 2. Ställare: Rw II / RH II. Fortsättningsutbildning.
 3. Programmerare: Rw III / RH III. Avancerad
  utbildning i programmering.
 4. Tekniker: Rw IV. Teknikerutbildning.
Läs mer...

En utbildning hos oss är ingen maskinutbildning, utan en yrkesutbildning. Där hela utbildningstiden ägnas åt hantering eller svetsning med robot.

Därför har vi uteslutit vissa moment som ingår i en maskinutbildning, där vi bedömt att information kan orsaka problem, istället för fördelar. Vi har t.ex. gjort våra robotsvetsutbildningar helt och hållet processorienterade mot svetsning, som riktar sig mot att förse våra kunder med kompetent personal.

Utbildningen bedrivs i vårat nybyggda utbildningscenter (2004), innehållande i princip samtliga styrsystem från ABB och Motoman samt FANUC och KUKA. Vi har totalt 12 robotar och all utbildning genomförs med vårat eget unika utbildningsmaterial.

I vissa helautomatiserade robotstationer kan yrkeskategorin Materialförsörjare (svetsare i för- och efterstationer till robot) förekomma. I dessa fall utförs utbildningen helt anpassad till kundbehovet. Utbildningslängd 2 dagar.

Oberoende utbildning

Eftersom utbildningen bedrivs leverantörsoberoende kan samma utbildning erbjudas oberoende av vad kunden har för robot eller strömkälla. Därför kommer all personal på företaget att ha samma synsätt på hur robotsvetsning skall bedrivas.

Läs mer...

Våra utbildningar är anpassade efter Era specifika behov och krav, tack vare vår omfattande erfarenhet av hantering, svetsmetoder, robottyper och stationstyper, som finns på marknaden.

Verksamheten bedrivs i Västra Frölunda / Göteborg i nybyggda lokaler som är anpassade till utbildning.

I vårt utbildningscenter finns 12 robotar med jämn fördelning mellan ABB, Yaskawa (Motoman), FANUC och KUKA.

Vi täcker upp mer än 90 % av alla bågsvetsande robotar i Sverige. Vi har i princip alla styrsystem från de båda robottillverkarna, som finns på marknaden.

Eftersom utbildningen bedrivs leverantörsoberoende kan samma utbildning erbjudas oberoende av vad kunden har för robot eller strömkälla. Därför kommer all personal på företaget att ha samma synsätt på hur robotsvetsning skall bedrivas.

Axson Robot kan därför erbjuda helt unika utbildningar för modern robotsvetsande industri.

Fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031-7485285

OBS! Intresseanmälan är inte bindande!

  Företag*

  Ditt namn*

  Din epost*

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt