SERVICEAVTAL

Utökad översyn slangpaket

Utökad översyn slangpaket

Med tillägget ”Utökad översyn slangpaket” utförs en separat grundligare service av slangpaketet enligt checklistor framtagna av Fronius. Genom detta kan man upptäcka fel som endast går att upptäcka genom uppmätning mot referensvärden från tillverkaren såsom t.ex. sliten ström/vattenkabel. Efter avslutad översyn överlämnas ett protokoll som visar alla uppmätta värden.

Vid val av tillägget ”Dokumentation” finns protokollet tillgängligt via kundsidor på www.axson.se 24tim/dygn.

Exempel på checklista slangpaket.

Innehåller

  • Uppmätning av spänningsfall ström/vattenkabel.
  • Uppmätning av vattenflöde.
  • Uppmätning gasflöde.
  • Manuella slangpaket.
  • Robotslangpaket.
HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Kontakta oss gärna