PROCESS

CMT Svets

CMT (Cold Metal Transfer)

En revolution inom svetstekniken, både när det gäller svetsutrustning och användningsområden. CMT är inte bara en annan process, den ger även nya möjligheter.

 • CMT är en förkortning av Cold Metal Transfer (kall metallöverföring).
 • Den beskriver en helt annan metod för materialöverföring, en MIG/MAG-process med låg värmetillförsel, jämfört med den vanliga kortbågprocessen.
 • I CMT-processen kan kortslutningsströmmen hållas relativt låg och kortslutningen bryts kontrollerat genom att tråden dras tillbaka.
 • Dessa två egenskaper ger i princip sprutfria svets- och lödfogar. Vid normal brännarposition blir fogarna helt sprutfria.
 • Då CMT-processen är praktiskt taget sprutfri, krävs inget tidskrävande efterarbete.

Manuell CMT

Fronius unika CMT metod, ger svetsaren helt nya möjligheter.

 • Svetsar alla material med överlägsen prestanda.
 • Materialtjocklek mellan 0.5 till 4 mm.
 • Hög svetshastighet med ett sprutfritt resultat.
 • Ingen efterbehandling krävs.

CMT i Robot

 • Med CMT i Robot får du möjligheter att kombinera flera processer i samma fog för optimalt resultat.
 • Betydligt snabbare än liknande processer.
 • Säkrare process vid materialavvikelser.
 • Ingen efterbehandling krävs.

Maskiner redo för CMT

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Kontakta oss gärna