Keramisk Backing

 

Gullcos keramiska backing (rotstöd) används för att ge stöd åt rotsträngen vid ensidessvetsning och är ett effektivt sätt att rationalisera svetsproceduren.

Svetsning av rotsträngar är vanligen den mest kostsamma och mest kritiska delen av svetsskarven. Genom att använda Gullcos keramiska backing kan produktionskostnaden reduceras avsevärt.

E-LINE / DOKUMENTATION

Beskrivning

Gullco Keramisk Backing

Keramisk backing reducerad produktionskostnad

 • Utesluter behovet av rotmejsling, slipning och svetsning av baksträng.
 • Undviker att vända stora och tunga konstruktioner för att svetsa den andra sidan i horisontalläge, vilket leder till betydande kostnadsbesparingar.
 • Därtill slipper man förorening av rök och damm från mejsling, slipning och svetsning av baksidan, i trånga utrymmen.
 • Ökad produktivitet vid svetsning av rotsträngar i läge 1G/PA, 2G/PC och 3G/PF.
 • Enklare fogberedning och reducerad ställtid beroende på att toleransen på rotöppningen är större.
 • Vid användning av högre strömstyrka ökar insvetstal, dvs ökad produktivitet.

  Företag*

  Ditt namn*

  Din epost*

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt

  Kategori: