Robotlyftet

Robotlyftet - Automationscheckar

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering?
Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar upp till 150 000 kr för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering.

Generellt:

För alla detaljer och regler angående automationscheck använd Tillväxtverkets hemsida “tillvaxtverket.se” men nedan följer en generell summering av intressant information.

Ett företags projekt som delfinansieras av en automationscheck kan pågå i upp till sex månader med ekonomiskt stöd upp till 150 000 kr.
Företag med 2 och 49 anställda och en årlig maxomsättning på 10 miljoner euro kan ansöka om stöd med över 50 % av projektkostnaden upp till maximalt 75 %.
Företag med 50 upp till 249 anställda kan ansöka om ekonomiskt stöd med upp till 50 % av projektets totala kostnad.

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det.
Automationscheckarna ska minska den tekniska och/eller ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar.
Det övergripande målet är att öka automationsmognaden och skapa nya värden i företaget.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet och hur automation och om robotisering kan bidra till detta.
Tillväxtverket erbjuder kostnadsfri rådgivning (förutsättningsstudie) för att stötta detta utvecklingsarbete.

Att en sådan förutsättningsstudie eller motsvarande är genomförd är ett av grundkriterierna för att söka en automationscheck.

Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

 • Förbereda en investering i automation
 • Förbättra beställarkompetensen av framtidssäkrade automationslösningar
 • Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik
 • Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling
 • Vidareutbilda personal för omställning till automation

Exempel:

 • Tekniska utredningar från integratör, systemleverantör eller annan konsult för att förbereda för automationslösning
 • Testning av automationslösning för exempelvis arbetsuppgifter med bristande ergonomi, förbättrade produktions- och arbetsflöden eller tillverkningsmoment
 • Simulering och provning av automationslösning vid exempelvis en testbädd, testcenter eller i egen produktion vid exempelvis en testbädd eller testcenter
 • Kompetenshöjande utbildning utöver vad som krävs för att kunna sköta utrustningen efter drifttagning.

Exempel på sådan utbildning är programmering av nya produkter/varianter, optimering av program respektive programmering off-line i digitala modeller av anläggningen.

Automationschecken kan inte användas till:

 • Direkta investeringar i robotar
 • Inköp av mjukvara
 • Investering i ökad driftskapacitet i befintlig automationslösning (oavsett om det rör sig om hårdvara eller mjukvara)
 • Generell produktutveckling
 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Löpande applikation- och webbutveckling
 • Licenskostnader
 • Resor
 • Marknadsföring/försäljningsinsatser
 • Stöd till företag som bedriver verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn (SNI-kod 10.2)
 • Sådan utbildning som görs i samband med investeringen och som krävs för att kunna sköta anläggningen i den dagliga driften

Kvalificeringskriterier för Automationscheck.

 • Har ni tillverkande verksamhet inom SI-Koderna C: 10 (ej10:2), 11,13-33
 • Är företaget ekonomisk sunt/ej på obestånd?
 • Är ert företag ett aktiebolag, enkild firma, handelsbolag, ekonomisk förening eller kommanditbolag med ambition att växa?
 • Har företaget 2-249 anställda motsvarande heltid
 • Har företaget sin huvudsakliga verksamhet i Sverige
 • Företaget ägs inte till mer än 25% av ett företag eller ingår i en koncern med fler än 249 anställda.
 • Inte fått motsvarande automationscheck förut.
 • Har ni ekonomisk möjlighet att betala en del av projektkostnaden själva? Tillväxtverkets stödnivå uppgår till högst 75%, maximalt 150.000 kronor.

För att ni ska kunna söka en automationscheck behöver ni kunna svara JA på samtliga frågor

Om ert företag och verksamhet:

 • Är ni ett litet eller medelstort företag som uppfyller “EUs SMF-definition”?
 • Har ni tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10 (undantaget 10.2),11,13 – 33? Ni hittar enkelt er SNI-kod på “verksamt.se”, under fliken ”företag”.
 • Är företaget ekonomiskt sunt/ej på obestånd?
 • Är ert företag ett aktiebolag, enskild firma, handelsbolag, ekonomisk förening eller kommanditbolag och finns det en ambition i företaget att växa?
 • Har företaget 2-249 anställda som har marknadsmässiga löner (motsvarande heltidstjänster)?
 • Stämmer det att företaget har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige?
 • Stämmer det att företaget inte ägs till mer än 25% av ett företag med fler än 249 anställda?
 • Stämmer det att företaget inte ingår i en koncern med fler än 249 anställda?
 • Stämmer det att företaget inte fått samma typ av automationscheck tidigare?

Om ert företag och verksamhet:

 • Är syftet med projektet att ni ska ta in extern hjälp för att öka företagets automationsmognad och skapa nya värden i företaget?
 • Är kompetensen som ska tas in ny för företaget?
 • Är projektet utöver företagets ordinarie verksamhet?
 • Syftar projektet primärt till att investera i en automationslösning vid fysisk anläggning i Sverige?
 • Har ni genomgått en kostnadsfri förutsättningsstudie för automation inom Robotlyftet eller motsvarande?
 • Har ni en offert från integratör, systemleverantör eller konsult som visar hur pengarna kommer att användas för utveckling av automation och robotisering?
 • Har ni ekonomisk möjlighet att betala en del av projektkostnaden själva? Tillväxtverkets stödnivå uppgår till högst 75%, maximalt 150.000 kronor.

OBS! Intresseanmälan är inte bindande!

  Företag*

  Ditt namn*

  Din epost*

  Ditt meddelande

  * Obligatoriskt